Dølatråkket har siden 1997 vært arrangert som en ca 14 km lang turmarsj fra Rabbåsen i Sørreisa kommune til den gamle Skoelvbrua i Nedre Bardu. Løypa går i flott turterreng, med en blanding av skogsbilveg, sti og terreng. Marsjen ble første gang gjennomført i forbindelse med ferdigstillingen av restaureringen av den gamle Skoelvbrua.

Reistadtråkket er en del av Reistadtrippelen og er konkuranseutgaven av Dølatråkket. Løpet gjennomføres i samme trasé og samme dag som Dølatråkket.


Her kan du laste ned GPS-track over Reistadtråkket. 

Reistadtråkket.gpx

Sponsor

Olsen rør A/S har vært hovedsponsor for arrangementet siden 2017. Denne avtalen er med på å sikre at vi kan gjennomføre Dølatråkket - Reistadtråkket. Vi har inngått en ny samarbeidsavtale som varer ut 2027, det setter vi stor pris på. 

Trenger du en rørlegger foreslår vi Olsen Rør A/S